home
Home

 

persoonlijk
Persoonlijk

 

muziek
Muziek

 

geofictie
Geofictie

 

Muka
Muka

 

verhalen
Verhalen

 

foto's
Foto's

 

colofon
Colofon

English (Engels)Ubilan

Het land Ubilan ligt op het continent Gmune, waarvan de ligging niet nader bepaald wordt. De planeet wordt door de bewoners aarde genoemd, maar het is onwaarschijnlijk dat daarmee dezelfde aarde bedoeld zou worden als die waarop wij leven.
     De cultuur bevindt zich in een pril stadium. Er is nauwelijks sprake van mechanisatie of industrialisatie, het is slechts enkele eeuwen geleden dat voor het eerst ijzer werd gebruikt, en iets als papiergeld is nog lang niet uitgevonden. Maar de cultuur van Ubilan bevindt zich wel degelijk in een periode van ongekende bloei. Wetenschap, kunst en filosofie zijn over het hele continent populairder dan ooit, en handel en politiek beleven een periode van bloei. Pas sinds kort wordt er fictie geschreven, en niet lang geleden werd de eerste democratie gesticht.
     Gmune is ruwweg van het formaat Europa, en het land Ubilan is ongeveer zo groot als Frankrijk. De afmetingen (en vorm) van de planeet zijn vergelijkbaar met die van 'onze' aarde. In mijn beschrijving van het land lag de nadruk op een viertal aspecten, te weten taal, geschiedenis, politiek en religie.

Kaart van Gmune

Kaart van Gmune. Klik op de kaart voor een 817 KB grote versie.


In Ubilan spreekt men het Irbiox, een relatief gemakkelijke taal met een alfabet van drieëntwintig tekens. Ongeveer een kwart van de mensen kan lezen en schrijven, voor begrippen in Gmune een hoog aantal. Het Irbiox is ook in geschreven vorm nog duidelijk te herkennen als spreektaal. Lettergrepen of hele woorden kunnen vaak worden weggelaten.
     Verspreid over Gmune worden ook andere talen gesproken, met soms afwijkende alfabetten en grote grammaticale structuurverschillen. Taalgroepen zijn op het continent veelal klein, zodat slechts kleine groepen mensen elkaar goed kunnen verstaan. Er zijn talen met niet meer dan twee verschillende woordsoorten, talen met een alfabet van begrippen, en er is een taal die in schrift vertikaal over de bladzijde slingert.
     De geschiedenis van Gmune is nog niet erg oud. De schepping van de wereld, die een lange tijd in beslag nam, maakt er een wezenlijk deel van uit. De geschiedenis wordt in het algemeen onderverdeeld in drie tijdvakken. Het eerste tijdvak omvat de schepping en het ontstaan van civilisatie op het continent. Het tweede tijdvak omvat de verspreiding van de bevolking over het continent, de eerste oorlogen, de komst naar aarde van de boodschappers van de goden, en de komst van een aantal goden zelf. Het derde tijdvak tenslotte omvat de epidemieën en volksverhuizingen, de opleving van kunst, wetenschap en politiek, en de oorlogen om de politieke macht in Gmune. Er wordt geschat dat het tweede en derde tijdvak samen nu zo'n kleine vierduizend jaar geduurd hebben.
     Er zijn in Gmune verschillende dictatoren aan de macht, met uiteenlopende titels. Er zijn gruwelijke machtswellustelingen, die een sterke greep op de bevolking uitoefenen, maar voor anderen geldt dat hun volk nog nooit van hun bestaan heeft gehoord, en ze alleen bekend zijn bij hun collega's. In Ubilan is kort geleden de eerste democratie van Gmune gesticht. De inwoners van het land hebben tot nu toe in de stad Ofizor drie maal een volksvertegenwoordiging en een president gekozen.
     In de meeste streken in Gmune hecht men geloof aan de Ivodise religie, niet zozeer een als absolute waarheid geldende verzameling stellingen en regels, maar veeleer een algemene levenshouding, een zienswijze. De Ivodise religie is zeer vredelievend, relativerend en in hoge mate tolerant. Respect voor alle vormen van leven is een van de belangrijkste kenmerken van de religie.
     De Ivodise religie is de oudste religie van Gmune, en sinds mensenheugenis is de religie van grote invloed geweest op de cultuur in Gmune. Verspreid over het continent bestaan van de Ivodise religie veel verschillende varianten, maar voor het grootste deel gelooft men in het bestaan van zesendertig scheppers en negen huidige goden.
     Na de grote oorlogen in het tweede tijdvak trokken de goden zich terug van de aarde, en stuurden magiërs, de zogenaamde laviomin, naar aarde, om het contact met het leven te onderhouden. Kort hierna ontstond ook onder de goden strijd, waarna zevenentwintig goden in mensenlichamen naar aarde werden verbannen. Deze ex-scheppers werden de iunilniz genoemd, en zijn inmiddels allen overleden.
     In de stad Ivodi in Ubilan ligt het origineel van het zogenaamde godenboek van de Ivodise religie, een bundel verhalen over de schepping, de laviomin en de iunilniz. Het godenboek van Ivodi is geen 'bijbel' van de Ivodise religie. De meeste verhalen van de religie zijn nog steeds nooit opgeschreven, en het godenboek geeft voor de mensen in Gmune alleen een mogelijkheid aan, geen zekerheid. Het godenboek wordt eerder gezien als mooi sprookjesboek dan als leidraad.

kaart van Lunibias

Kaart van de binnenzee Lunibias en de landen eromheen. Klik op de kaart voor een 853 KB grote versie.


naar het begin van de bladzijde