home
Home

 

persoonlijk
Persoonlijk

 

muziek
Muziek

 

geofictie
Geofictie

 

Muka
Muka

 

verhalen
Verhalen

 

foto's
Foto's

 

colofon
Colofon

English (Engels)Post uit Vixatië

Vanaf mijn zestiende schreef ik een periodiek met nieuws uit Vixatië, dat de Post uit Vixatië heette. De Post uit Vixatië bevatte informatie over uiteenlopende onderwerpen, onder meer over politiek, kunst en levensbeschouwing. Het blad verscheen gemiddeld eens per twee of vier weken en werd aan ongeveer tien belangstellenden toegezonden. Ik verzorgde de inhoud, de lay-out en het kopiëren telkens zelf. Ik schreef de artikelen op een Commodore 64 Home Computer. Het laatste nummer (48) verscheen op mijn negentiende.


Post uit Vixatië, nummer 40

De voorkant van de Post uit Vixatië, nummer 40, september 1987. Ik heb hier het adres van de redactie eruit geknipt.


advertentie in Post uit Vixatië, nummer 47

Pas vrij laat verschenen zo nu en dan foto's en zelfs advertenties in de Post uit Vixatië. Deze komt uit nummer 47, juni 1988.


naar het begin van de bladzijde