home
Home

 

persoonlijk
Persoonlijk

 

muziek
Muziek

 

geofictie
Geofictie

 

Muka
Muka

 

verhalen
Verhalen

 

foto's
Foto's

 

colofon
Colofon

English (Engels)Literatuurlijst

Onderstaande lijst met geofictief inspirerende literatuur is verdeeld in drie hoofdstukken, utopieën, dystopieën en geofictie. De lijst vermeldt achtereenvolgens auteur, titel (uitgever van mijn of het laatstverschenen exemplaar, jaartal van eerste uitgave), eventueel de bron, en of ik nog naar een exemplaar op zoek ben. Veel van de boeken die ik op internet heb gevonden, komen van Project Gutenberg.
     Evenals de zogeheten utopisch socialisten uit de negentiende eeuw, bijvoorbeeld Godwin, Cobbet, Owen, Fourrier, Proudhon en Saint-Simon (die in het hoofdstuk utopieën zouden horen), zijn ook de schrijvers van science-fiction (hoofdstuk geofictie) achterwege gelaten, op Asimov, Herbert en Vance na. De scheidslijn tussen utopie en realiteit is al even vaag als die tussen utopie en geofictie; vrijwel alle beschrijvingen zijn in zekere zin 'voorkeurssamenlevingen.' Maar ook veel van de in literatuur beschreven fictieve landen zijn vooral verzonnen om te omzeilen dat de lezer de informatie zal toetsen aan de werkelijkheid (het lag voor Carl Barks meer voor de hand om de slechteriken in zijn verhalen afkomstig te laten zijn uit Brutopia dan uit de Sovjet-Unie). Deze verhalen beschouw ik meestal niet als geofictie.
     Veel van de mij onbekende vermeldingen zijn overgenomen uit A Modern Utopia door H.G. Wells, en enkele uit het voorwoord bij News from Nowhere door William Morris. Met Encarta wordt de Winkler Prins Encarta-encyclopedie op cd-rom bedoeld (uitgave 1999).

Utopieën
Dystopieën
Geofictie

naar het begin van de bladzijde